• fullslide1
  • fullslide1
  • fullslide1
  • fullslide1
  • fullslide1
  • fullslide1
  • fullslide1
  • fullslide1

Our News

कुमारी साकोसले स्थापना दिवसमा वृहत रक्तदान कार्यक्रम गर्ने

कुमारी साकोसले स्थापना दिवसमा वृहत रक्तदान कार्यक्रम गर्ने


View more

कुमारी सेभिङ्गको सेवा दिउँसो ३ बजेसम्म

कुमारी सेभिङ्गको सेवा दिउँसो ३ बजेसम्म


View more

Member’s Treatment Co-Operation Fund

Cooperation Fund handed over to member’s treatment


View more

Our Stories