होमपेज

New Scheme 

Khutrukke Regular Saving

Sadasya Sambriddhi Saving A/C

Kumari Golden Savings

ShortTerm Periodic Deposit

 

परिचय

नेपाल सरकार सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गत सहकारी विभागबाट वित्तीय कारोवार गर्न ईजाजत प्राप्त सहकारी संस्था हो। यस संस्थाले नेपाल टेलिकम मित्रपार्क, चावहिल संगै रहेको संस्थाको ०-१३-१-१ जग्गामा आफ्नै भवन Kumari Building निर्माण सम्पन्न गरी २०६९ अशोज ४ गते देखि आफ्नै निजी भवनबाट वित्तीय कारोबार संचालन गरिरहेको छ। यस संस्थाको संचालक समिति तथा उच्च व्यवस्थापन तहमा वित्तीय संस्थामा लामो समयको कार्य अनुभव हासिल गरिसकेका व्यक्तिहरु रहनु भएको छ।

विप्रेषण सेवा

money-transfer

शेयर सदस्य तथा शुभ चिन्तकहरुको सुविधालाई ध्यानमा राखि संसारको जुनसुकै ठाउंबाट पठाएको रकम प्राप्त गर्न तथा नेपाल अधिराज्य भरि रकम पठाउन  वा पठाएको रकम प्राप्त गर्न तल उल्लेखित बिप्रेषण सेवा उपलब्ध गरिएको छ ।